Monday, June 27, 2005

Matter, meet manner

Yksi syy siihen että en juhannuksenalusviikolla päivitellyt oli, että halusin mahdollisimman paljon lukea Paul K. Saint-Amourin (nimi ei muutettu) kirjaa The Copywrights (ei kirjoitusvirhettä; Cornell University Press 2003), jonka viimeinen luku on otsikoitu ”James Joyce, Copywright: Modernist Literature Property Metadiscourse”.

Saint-Amour käy läpi läntisen tekijänoikeussäädännön historiaa ja ideologiaa, ajatuksenaan tarkastella sitä ei kirjallisuuteen nähden ulkoisena, juridisena tai taloudellisena kysymyksenä, vaan – järkeenkäyvästi – rakenteena, joka (lisääntyvästi) ehdollistaa ja määrääkin paitsi mitä pidetään kirjallisuutena, myös miten sitä (ja mitä siihen) kirjoitetaan. Eikä vain rajoittavasti (niin kuin Saint-Amourin hauskassa ajatuskokeessa, joka oikeastaan osoittaa, että Ulyssesta ei olisi lainkaan voitu kirjoittaa nykyisen, tiukentuneen tai tihentyneen copyright-säännöstön vallitessa), vaan myös sisällöllisesti siinä mielessä, että kun kaikki kirjoitus aina myös viittaa oman olemassaolonsa ehtoihin, huomattavaa osaa nykykirjallisuudesta on mielekästä lukea toisiokertomuksena (tarkoitan siis metanarratiivina) itse noista ehdoista. Eräänlaisena kulminaatioesimerkkinä tästä Sain-Amourilla on Ulysseksen Auringon härät -luku, josta on jo ollutkin puhetta.

Tässä luvussa Joyce tosiaan on copywright (niin kuin playwright kirjoittaa näytelmiä, copywright kirjoittaa kopioita, siis kopioi). Saint-Amour osoittaa, miten 1900-luvun alun copyright-tilanne määräsi Joycen lainausten lähteet: jo siitä syystä, että hän käytti paljon antologioita, hän tuli imitoineeksi melkeinpä vain kirjailijoita, joiden tekstit tuolloin olivat vapautuneet tekijänoikeuden rajoituksista (vaikka monet heistä nykysäännösten mukaan olisivat olleet niiden alaisia). Mutta varsinaisessa mielessä metanarratiivin Auringon häristä tekee sen ”aihe”, joksi on vaikea nähdä mitään muuta kuin tekstin sisällön (matter) ja sen muodon (manner) suhde: sama, joka on klassisen tekijänoikeusajattelun perustana sikäli, että ajatukset siinä nähdään kaikille yhteisiksi, vapaasti kiertäviksi, niiden ilmaisutapa taas – rajoituksin – yksityiseen omistukseen oikeuttavaksi. Joyce ”haastaa” tekijänoikeusregiimin
  1. korostamalla että ilmaisutapa (”tyyli”) ei ole jotakin yksilölle ainutkertaisesti kuuluvaa, jäljittelemätöntä, vaan päinvastoin syvästi yhteisöllistä (omaksuttua, periytymisen tietä kehittyvää – vrt. myös lukua jäsentävä englanninkielisen proosan jako mukamas sikiökehitystä vastaaviin yhdeksään jaksoon; ja vastaavasti aina myös jäljiteltävissä),
  2. osoittamalla että ajatusta ja ilmaisua ei – tietenkään – koskaan voi erottaa toisistaan (niin kuin muuten myöntävät myös ”puhtaan”, ”läpinäkyvän” kielen kannattajat sanoessaan vaikkapa, että ”hämärästi sanottu on hämärästi ajateltu”), ja
  3. tietysti ihan vain härskisti lainaamalla ja kierrättämällä – pidättymällä kirjoittamasta juuri mitään ”omaa”.
No, nämä asenteet eivät toisaalta estäneet Joycea myöhemmin – pariin kertaan oikein oikeudessa – vetoamasta omiin tekijänoikeuksiinsa (ja Ulysses on tekijänoikeuden historian kannalta kiinnostava tapaus myös sikäli, että samalla kun se Yhdysvalloissa julistettin siveettömäksi, se putosi joksikin aikaa sikäläisen tekijänoikeuden ulkopuolelle, mikä juuri mahdollisti Samuel Rothin kuuluisan piraattipainoksen syntymisen...). Lähianalyysi Auringon härkien lainauksista osoittaa, että niihin suorimmillaankin sisältyy sanoisinko kriittinen määrä muuntelua: riittävästi, jotta luku kokonaisuutena helposti mahtuu siitä tekijänoikeuden (vasta myöhemmin lainsäädäännössäkin tunnustetusta) porsaanreiästä, jonka voi pelkistää sanomalla, että uskolliset kopiot ovat kiellettyjä, väärennökset tietyin ehdoin sallittuja. Yksi noista ehdoista on parodia: tässä tyydyn vain merkitsemään muistiin aiemmin esittämäni käsityksen, että Ulysseksen intertekstuaalisuutta ei silti voi tyhjentävästi ymmärtää parodian ja pastissin tapaisten käsitteiden kautta.

Tekijänoikeuden historian – tai metanarratiivin – näkökulmasta Auringon härkien kiinnostavin osa on kuitenkin sen loppujakso, jota Saint-Amour lukee eräänlaisena utopiana (tai profetiana) ajasta, jolloin ilmausten yksityinen omistusoikeus on kumottu. Tähänkin taatusti palaan: tässä riittää todeta, että niin Joycen omat kuin muidenkin luonnehdinnat tuosta jaksosta tuovat nykylukijan mieleen mitäpä muuta kuin internetin ja ennen kaikkea tämän Blogistanin – niin hyvässä (”ejaculative spray”, Joycen elämänkerturi Ellman) kuin ehkä pahassakin (”frightful jumble”, tekijä itse).

Jos minulta kysyttäisiin, ajattelisin tekijänoikeusideologian alkuperäisenä perustana olevista jaosta kerettiläisesti näin päin: ei ole ihan mahdotonta, että maailmaan yhä pujahtaisi täysin uusia, oma- ja alkuperäisiä ajatuksia (joskaan ei kovin tiuhaan: ja juuri siitä syystä niiden suojaamista ”ajattelijanoikeuksin” olisi mahdotonta ajatellakaan), mutta tällöinkin niiden edellytyksenä olisi perimmältään sosiaalinen tyyli. Tai ehkä voisin sanoa: tyylit tietysti muuttuvat lakkaamatta, mutta vain ajatukset tekevät (joskus) harppauksia. Joka tapauksessa on äärimmäisen kiinnostava paradoksi, että samalla kun tekninen kehitys pudottaa pohjaa koko tekijänoikeuden ajatukselta (vrt. että jo kaikkien harjoittama linkittäminen on teknisessä mielessä kopiointia: ajatustapojen hitaasta muuttumisesta kertoo toisinaan vielä kuultava anakronistinen kysymys ”saanko linkittää sivuillesi”), kehitys ”vanhan maailman” puolella vie kohti lainsäädännön tiukentamista. Ajatustenkaan copyright-suojaaminen ei enää ole mahdotonta; ja yksi Saint-Amourin hirtehisistä esimerkeistä kertoo yksittäisen sanan (”olympia”) tekijänoikeuden vahvistamisesta instituutiolle (Yhdysvaltain Olympiakomitea), joka sentään ilmaantui maailmaankin vasta nelisentuhatta vuotta jälkeen sanan syntymän. Rauno Räsänen taannoin blogasi yhtä riemastuttavasta tapauksesta, jossa John Fogertya yritettiin estää kopioimasta itseään. Margareth Mitchellin perikunta taas näyttää pitävän oikeutenaan paitsi päättää, kuka saa kirjoittaa ”jatko-osia” Tuulen viemään, myös säätää, että Scarlett O’Hara ei niissä saa kuolla.

Ottaen huomioon siis, että yhdet eivät halua luopua oikeuksistaan ja toiset eivät niitä enää voi noudattaa, saatamme hyvinkin elää (ehkä vielä pitkäänkin jatkuvia) vallankumouksellisia aikoja. Muuten olen sitä mieltä, että tekijänoikeuden voisi kumota saman tienkin.

2 Comments:

Blogger Rauno Rasanen said...

Tätä juttua osasin jo odottaa. Taas tuli yksi kirja, johon pitäisi tutustua. Niitä on jo nyt aivan liikaa.
Ihmisen eliniän keinotekoinen pidentäminen saattaisi olla tosi hyvä ratkaisu tähän ongelmaan(?)

Haluan kuitenkin hieman tarkentaa viittaustasi juttuun, jossa väitän(?) kertoneeni John Fogertyn self-plagiarism oikeudenkäynnistä.

Actually - ainoa blogi-juttu, jossa sivuan (en siis käsittele) asiaa konkreettisemmin on "Rockia, bluesia ja progea (10-15.6, keskeneräinen)"

***
"...Rollareitten luova kausi loppui sekin -70-luvun alkuun, mutta sen jälkeen kaikki on ollut enemmän tai vähemmän tuota kuuluisaa (mutta Rollareitten tapauksessa varsin "keskinkertaista"!,/lisäys 28.6/)"self-plagiarismia", josta John Fogerty joutui syytteeseen - 85.

Johnin kun väitettiin plagioineen yhdessä Centerfield-LP:n biisissään omaa, CCR-aikaista kappalettaan "Run Through The Jungle" ja koska hän ei enää omistanut lainkaan oikeuksia omiin CCR-biiseihinsä, nosti omistaja - jo silloinen filmimoguli Saul Zaentz (Fantasy Records-pomo) syytteen toisen omaisuuden varastamisesta!

(Tästä lisää myöhemmin. Fogerty-Fantasy (Zaentz) oikeudenkäynti on koomisessa absurdiudessaan kertomisen arvoinen ja filosofisestikin opettavainen juttu. Sen takaan. Sitäpaitsi Johnista - joka jutun voitti - jopa oikeudenkäyntikuluja myöten, tuli siten rock-tähteyden ohella myös osa USA:n intellectual property-lainsäädännön historiaa!)"

***
Tämän verran ja tässä yhteydessä olen siis kirjoittanut nimenomaan tuosta John Fogertyn self-plagiarism-oikeudenkäynnistä varsinaisessa blogissani.

Linkkisi jutussa mainitaan kyllä, että John myi vähäisetkin oikeutensa omiin biiseihinsä -70/-80-luvun vaihteessa, jotta olisi päässyt kokonaan irti Fantasyn/Saul Zaentzin kanssa aikoinaan tehdystä "orjasopimuksesta", joka sitoi hänet sekä taiteellisesti että taloudellisesti kuin elinkautisvangin.

"I was getting such a low rate that giving up artist royalties was not that big a deal to me (eikö todellakaan ?!/RR). It was like cutting off your leg to save the rest of the body. I traded my past for my future (p.182)." (em. päivitys).

***
Mutta lupasin tosiaankin vielä kirjoittaa (blogissani) tästä - absurdin-riemastuttavan-opettavaisesta - ja samalla USA:n perspektiivistäkin varsin ainutlaatuisesta oikeudenkäynnistä tarkemmin.

Olinpa unohtaa. "John Cameron Fogerty 60 vuotta 28.5"- jutustakin löytyy "vihjaus" tähän oikeudenkäyntiin.
Mutta löytyy siitä myös erinomaisen selventäviä linkkejä kyseisen self-plagiarism-syytteen juridisiin taustohin ja oikeusfilosofisiin copyright-dilemmoihin.

Sinä toki tunnet jo tämän tapauksen (mailieni kautta), mutta kuten muistanet, selostin sen myös ja etenkin Ulysseksen tekijänoikeuskysymyksiin liittyvä problematiikka mielessäni, jonka tiesin varmasti kiinnostavan sinua.

Lupasit vastauksessasi palata asiaan, ja nyt se tapahtui.

***
Näyttää todellakin siltä, että tulevaisuudessa tekijänoikeuksista tullaan ihan pakon sanelemana luopumaan, koska nettiaikana ei ole enää päteviä kriteereitä oman ja vieraan ("ei-oman") välille.

Toki näitä kriteereitä voidaan aina määritellä yksittäisiin, juridisiin tapauksiin nähden kuten tuo "olympia"-sana- ja "Tuulen viemää"-esimerkkisi osoittavat.

Näiden päätösten noudattamisen kontrolli tulee kuitenkin olemaan liki mahdotonta, joten kriteeritkin, joihin päätökset perustuvat muuttuvat täten absurdeiksi.

Mitä tämä tulee merkitsemään modernin author-periaatteen kannalta, mitä se merkitsee länsimaisen minä-käsityksen muuttumisen kannalta, minkälaista eetosta ja minkälaisia kokeiluja se on synnyttämässä kirjallisuuden maailmaan; - kas siinä kysymyksiä, joihin ei ole ainakaan helppoja vastauksia.

Sen verran täytyy taas "valittaa", että minä itse - "konservatiivi-Aristofanes" - en ihan kaikkia uutuuksia pysty (vielä?) sulattamaan...

Mutta sitten kun tekijä haudataan lopullisesti (näin ei toki vielä ole tapahtunut - vasta toinen jalka on haudassa...), väittely asiasta loppuu, koska ei ole mistä väitellä (sic)...

Rest is silence, kuten Hamlet niin "lohduttavasti" veistelee...

Ja lopuksi: Kiitos Leevi ilmaisesta mainostilasta! (haha!)

2:12 AM  
Blogger Rauno Rasanen said...

Auteur Theory (google-linkki)

Taidefilosofinen visio.

Jos tekijä kuoli, niin kuka nyt on tekijä?

Jos tekijää ei ole, niin, miten "taiteellinen tuote" ylipäätään voi valmistua?

Jos tuotteella ei ole tekijää auteur teorian merkityksessä, niin mikä erottaa sen maksalaatikosta tai sika-nauta-jauhelihasta?

Jos mikään ei erota taiteellista tuotetta maksalaatikosta, on todellakin turha kiistellä copyright-oikeuksista, sillä maksalaatikko on aina maksalaatikkoa - tehtiin se sitten missä tehtaassa tahansa(?)

Ainoa asia, mistä voidaan enää tässä vaiheessa kiistellä on se, miten halvalla maksalaatikkoa (taidetta, esim. runoutta) saa myydä(?)

Perimmäinen ongelma ja ongelmanratkaisu tässä tilanteessa on se, että joku alkaa tehdä aivan erityisen hyvän makuista maksalaatikkoa ja tosi halvalla.
Ihmiset alkavat ostaa vain sitä, ja muut maksalaatikon tekijät menevät konkurssiin.
(Makuasioista on silloin tullut "makuasia".)

On syntynyt - yllätys yllätys - maksalaatikko- eli taidetrendimonopoli! Maksalaatikkomonopolin omistaja julistautuu tekijäksi - auteuriksi, ja tietenkin häntä aletaan sekä ihailla että kadehtia ja kritisoida.

Lopulta maksalaatikko-auteur myy muille - rikastuakseen - yhä enemmän reseptilisenssejä oman maksalaatikkonsa tekemiseen, ja pian koko yhteiskunta on täynnä uusia hyvän eli samanlaisen maksalaatikon tekijöitä.

Huomataan, että tässä tilanteessa tekijyys kärsii jälleen inflaation, kunnes joku kehittää jälleen uuden, voittoisan maksalaatikkoreseptin ja saa monopolin haltuunsa julistatuen siten auteuriksi jne jne.

Ergo: Tekijä ei voi koskaan kuolla VAIN yhden kerran...

M.O.T.

5:54 AM  

Post a Comment

<< Home